Vítame Vás na www stránke K. F. Maliarstvo, s.r.o. K. F. Maliarstvo vyrába maliarsku certifikovanú vnútornú stierku GLETMAL. Vykonávame mažby, nátery, stierkovanie interiérov, úpravy fasád a s tým spojené drobné stavebné práce.


       Firma K.F. Maliarstvo, s. r. o., započala svoju činnos v roku 2000. Je zaregistrovaná na Okresnom úrade Bratislava II., ako nástupnícka firma firmy KATONA, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992
     V súčasnosti obhospodaruje majetok, v čom je zahrnutý areál prevádzky, sklady, výrobňa maliarskej stierky a mažovky, administratívne priestory, strojná vybavenos.
     Svoju činnos zameriava na maliarske práce (mažby, náterky, stierky), drobné stavebné práce (murárske práce, obklady, dlažby, montហsadrokartónu a pod.).
designed by
Webglobe