• Opel servis, Autosalón na Poliankach
 • Generálne riaditeľstvo ŽSR na Klemensovej ul.
 • Hutný projekt na Gajovej ul. pre fy Renova-Kucsera
 • Polyfunkčný dom - byty na Záhradníckej ul. pre fy INSTA s.r.o.
 • Areál osobitnej školy a Obchodnej akadémie na Nevädzovej ul.
 • Krajský úrad na Staromestskej ul. pre fy Renova-Kucsera
 • Veľkosklad zeleniny na Krajnej ul. pre fy Fertilagri s.r.o.
 • Areál Mestské vily - byty na Machnáči
 • Ministerstvo zahraničných vecí na Hlbokej ul. pre Hydrostav
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa na Mamateyovej pre fy. BSS
 • Polyfunkčný dom v Petržalke pre BSS s.r.o.
 • Veľvyslanectvo SR vo Viedni
 • Administratívne priestory 1. staveb. sporiteľne na Bajkalskej ul.
 • Administratívne priestory 1. staveb. sporiteľne v Trnave
 • Administ. priestory pre notárov a advokátov na Lazaretskej ul.
 • Lekáreň na Krížnej ul.
 • Výrobné haly vo Volkswagene pre fy ZIPP Bratislava
 • 68 b.j. na Estónskej ul.

 • ... a veľa iných drobných stavieb.
 • Bytové jednotky v Petržalke na Šustekovej ul.
 • Nemocnica Milosrdní Bratia na Nám. SNP v Bratislave
 • Prvá Stavebná v Bratislave
 • Americké veľvyslanectvo v Bratislave
 • Špenielske veľvyslanectvo v Bratislave
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • TESCO Trnava pre fy ZIPP
 •